Styrelse

Styrelsen består av:

Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:

Suppleanter:

Rolf Norman
Helen Westerlund
Peter Svensk
Rickard Lindström
Niklas Knutar
Thomas Sjölén
Rikard Bergman