Medlem

Som medlem är skyttet på älgbanan avgiftsfritt och på skeetbanan blir duvserierna billigare.
Bli medlem i klubben genom att betala in medlemsavgiften.

Medlemsavgift: Junior t o m 18 år 50 kr
Övriga 200 kr

Plusgiro: 911280-6

Swish: 123 0303 909

Ange noga avsändare och att inbetalningen avser medlemsavgift
Om du är ny medlem eller har nya uppgifter, skicka mailadress, postadress och telefonnummer till medlem@matforsjsk.com